:: แบบลงทะเบียนการแข่งขัน ::อ่านขั้นตอนการสมัคร -> เลือกประเภท/รุ่น/จำนวน -> กรอกข้อมูลนักกีฬา -> แจ้งการชำระเงิน ->ตรวจสอบความถูกต้อง -> รอการยืนยันการสมัครจากสมาคมฯ ทางอีเมลล์ -> พิมพ์หลักฐานการสมัครและบัตรประจำตัวนักกีฬา


ขั้นตอนการสมัครแข่งขัน

  1. อ่านรายละเีอียดการแข่งขันและวิธีการสมัคร
  2.

คำนวณค่าสมัครแข่งขันล่วงหน้า
   ให้ท่านตรวจสอบและคำนวณค่าสมัครแข่งขัน ดังนี้
      -รุ่นโอเพ่นนานาชาติ
       นักกีฬาต่างชาติ คนละ $30 เหรียญสหรัฐ
       นักกีฬาไทย (หรือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย) คนละ 200 บาท
      -รุ่นสมัครเล่น คนละ 100 บาท
      -รุ่นอุดมศึกษา บุคคลเดี่ยว คนละ 60 บาท
      -รุ่นอุดมศึกษา ประเภททีม 3 คน ทีมละ 200 บาท (สำหรับนักกีฬาระดับอุดมศึกษา หากสมัครแข่งในประเภททีม จะสามารถแข่งขันในประเภทเดี่ยวได้โดยอัตโนมัติ และไม่เสียค่าสมัครเพิ่มเติม)

เงื่อนไขการสมัคร
- นักกีฬาทุกคนจะต้องนำฝาแบรนด์ซุปไก่สกัดรสใดก็ได้ ขนาดใดก็ได้ 1 ฝา มาแสดงในวันงาน (22 มี.ค.) เพื่อใช้ประกอบการสมัคร
- สำหรับรุ่นโอเพ่น นักกีฬาสามารถสมัครได้โดยไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ
- สำหรับรุ่นสมัครเล่น เปิดรับสมัครแก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ยกเว้นชาวต่างชาติ และนักกีฬาที่เคยได้รับรางวัลอันดับ 1-5 ของการแข่งขันซูโดกุทุกรายการที่ทางสมาคมฯ จัดขึ้นก่อนหน้านี้ ไม่สามารถแข่งขันในรุ่นนี้ได้
- นักกีฬาที่ลงแข่งขันในระดับอุดมศึกษา สามารถแข่งขันในรุ่นโอเพ่น หรือรุ่นสมัครเล่นได้เพิ่มเติมอีกหนึ่งรุ่น เนื่องจากกำหนดการแข่งขันไม่ตรงกัน (ไม่เสียค่าสมัครเพิ่มเติม)
- สำหรับการแข่งขันรุ่นอุดมศึกษา หากรวมทีมกันได้ครบ 3 คน ทางคณะกรรมการฯ จะนำคะแนนบุคคลเดี่ยวของทั้งสามคนมารวมกัน ทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดจะได้รับรางวัลประเภททีมไปครองด้วย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
      o นักกีฬาทั้ง 3 คน เป็นนักศึกษาสถาบันเดียวกัน
      o ให้ตั้งชื่อทีมแต่ละทีม และระบุชื่อสถาบันที่สังกัดด้วย
      o เมื่อส่งรายชื่อทีมแก่คณะกรรมการฯ แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกในทีมได้

  3.

ชำระค่าสมัคร
   หลังจากคำนวณค่าสมัครแข่งขันเรียบร้อยแล้วให้ท่านชำระค่าสมัครตามจำนวนเงินดังกล่าว ผ่านช่องทางดังนี้
      -โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บริษัท แม็กซ์พลอยส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” เลขที่บัญชี 054-008-0306 แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินพร้อมระบุชื่อและเบอร์โทรผู้ติดต่อ มาที่ สมาคมฯ โทร. 0-2681-9974
      - เงินสด ติดต่อชำระได้ที่สมาคมฯ ชั้น 28 อาคารปัญจธานี ถ.นนทรี ตรงข้ามเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น.
      - ทางอินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง โดยส่งหลักฐานการชำระเงินมาทางอีเมล์ apply@thaicrossword.com

  4.

สมัครแข่งขัน

กรอกแบบฟอร์มสมัครแข่งขันทางเว็บไซต์ แจ้งรายชื่อนักกีฬาและรายละเอียดการชำระเงินค่าสมัคร

  5.

สมาคมฯ ตอบรับการสมัครทางอีเมลล์

หลังจากท่านส่งรายละเอียดการแข่งขันและการชำระเงินแล้ว ทางสมาคมฯ จะตรวจสอบการชำระเงินของท่าน กำหนดเบอร์โต๊ะที่นั่งแข่งขัน และตอบรับยืนยันการสมัครของท่านทางอีเมล์ภายใน 5 วันทำการ หลังจากที่ทางสมาคมฯ ได้รับหลักฐานการโอนเงินของท่านแล้ว ซึ่งในอีเมลล์ที่ท่านได้รับจะแจ้งรายละเอียดดังนี้

5.1 เบอร์โต๊ะที่จะแข่งขัน
5.2 ลิงค์สำหรับพิมพ์หลักฐานการสมัคร
5.3 ลิงค์สำหรับพิมพ์บัตรประจำตัวนักกีฬา

  6.

พิมพ์หลักฐานการสมัครและบัตรประจำตัว

ให้ท่านพิมพ์ (PRINT) เอกสารการสมัคร ดังนี้

  • -บัตรประจำตัวนักกีฬา 1 คน ต่อ 1 ใบ
  • -ใบสรุปข้อมูลการสมัคร สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมการแข่งขัน
  7.

รายงานตัวเพื่อเข้าแข่งขันในวันงาน

สิ่งที่้นักกีฬาแต่ละคนต้องนำมาในวันงาน (22 มี.ค. 2551) ได้แก่ ดังนี้
- บัตรประจำตัวนักกีฬา
- ใบสรุปข้อมูลการสมัคร
- ฝาแบรนด์ซุปไก่สกัดรสใดก็ได้ขนาดใดก็ได้ 1 ฝา
- ปากกาสีน้ำเงินหรือดินสอ
- ยางลบหรือลิควิดเปเปอร์

  8. หากท่านไม่ได้รับบัตรประจำตัวนักกีฬา หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครและลงทะเบียนล่วงหน้า สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายรับสมัครแข่งขัน สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย โทร. 0-2681-9971 (คุณวีรวรรณ / คุณทรงยศ) ในเวลา 9.00-18.00 น. หรือทางอีเมลล์ apply@thaicrossword.com


 

สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย
ชั้น 28 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ 127/33 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-26819971-3 โทรสาร 0-26819974 email : info@thaicrossword.com
© Copyright 2004 Thailand Crossword A-math Kumkom and Sudoku Association. All rights reserved.