วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2549
ชาญวิทย์ฉลองชัยคว้าแชมป์ถ้วยรวม ปิดฉากกรังด์ปรีซ์ฯ ครั้งที่19 อย่างงดงาม

การแข่งขัน “แม็กซ์พลอยส์ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคำคม กรังด์ปรีซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่19” ก็ได้ปิดฉากลงเรียบร้อยแล้ว ถึงแม้จะเป็นสนามสุดท้ายแต่เหล่ากองทัพนักกีฬาก็ยังเข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นขนัดเช่นเคย และยิ่งใกล้ช่วงสุดท้ายของการแข่งขันเท่าไหร่ดีกรีความร้อนแรงก็ยิ่งดุเดือดทวีขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายชาญวิทย์ สุขุมรัตนาพรใช้ความนิ่งรักษาฟอร์มการเล่นสุดยอดไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ คว้าแชมป์ถ้วยรวมงานกรังด์ปรีซ์ฯ ครั้งที่19และแชมป์ประจำสนาม 4ไปครองได้ในที่สุด ส่วนอันดับ 2 ของถ้วยรวมตกเป็นของภาณุพล สัจยากร และอันดับ 3 เป็นของโกมล ปัญญาโสภณเลิศ ส่วนรายละเอียดผลการแข่งขันในรุ่นอื่นๆ มีดังนี้
ผลการแข่งขันคะแนนสะสมรวม 4 สนาม
ประเภทครอสเวิร์ดเกม รุ่นประถม
ชนะเลิศ-สิโรตม์ เหลืองกำจร คู่กับ พัฒนีย์ ภูษณพากร
จากโรงเรียน อนุบาลนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
อันดับ2-ณภัทร สรรค์เสถียร คู่กับ กวิน สรรค์เสถียร
จากโรงเรียน อัสสัมชัญ แผนกประถม จังหวัด กรุงเทพฯ
อันดับ3-ปรีดี คงธนารัตน์ คู่กับ กอบธัญ คงธนารัตน์
จากโรงเรียน อัสสัมชัญ ประถม จังหวัด กรุงเทพฯ
อันดับ4-ภัทรวุธ มาลารัตน์
จากโรงเรียน ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ จังหวัด กรุงเทพฯ
อันดับ5-เปรม กิตติกูลพันธุ์ คู่กับ ศรัณ กิตติกูลพันธุ์
จากโรงเรียน ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ จังหวัด กรุงเทพฯ
ประเภทครอสเวิร์ดเกม รุ่นมัธยมต้น
ชนะเลิศ-ชาญฤทธิ์ คงธนารัตน์ คู่กับ ธนศักดิ์ ศุภพิบูลย์กุล
จากโรงเรียน อัสสัมชัญ และ โรงเรียน วัดสุทธิวราราม จังหวัด กรุงเทพฯ
อันดับ2-จรัส วรพจน์พิศุทธิ์ คู่กับ พินทุสร เรืองเดช
จากโรงเรียน อัสสัมชัญ และ โรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัด กรุงเทพฯ
อันดับ3-ณัฐ ตรีพูนสุข คู่กับ อนุสรณ์ พิบูลพงศ์พันธ์
จากโรงเรียน อัสสัมชัญ จังหวัด กรุงเทพฯ และ โรงเรียน อำนวยวิทย์ จังหวัด สมุทรปราการ
อันดับ4-กมล เฑียรฆโรจนกุล
จากโรงเรียน เทพศิรินทร์ จังหวัด กรุงเทพฯ
อันดับ5-กนกวรรณ โฆษิตพนิตกุล คู่กับ บัณฑิต ชมกุหลาบ
จากโรงเรียน อัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
b>ประเภทครอสเวิร์ดเกม รุ่นมัธยมปลาย
ชนะเลิศ-ธชา คู่วิรัตน์
ประเภทครอสเวิร์ดเกม SENIOR PRIZE
ชนะเลิศ-ภารดาอรุณ เมธเศรษฐ
ประเภทครอสเวิร์ดเกม รุ่นมือใหม่
ชนะเลิศ-ธีรศักดิ์ ไพฑูรย์
อันดับ2-ธีรยุทธ โตมานิตย์
อันดับ3-ปฏิภาณ จารุมณี
ประเภทครอสเวิร์ดเกม รุ่นโอเพ่น
ชนะเลิศ-ชาญวิทย์ สุขุมรัตนาพรbr> อันดับ2-ภาณุพล สัจยากร
อันดับ3-โกมล ปัญญาโสภณเลิศ
อันดับ4-ธชา คู่วิรัตน์
อันดับ5-สมพงษ์ พลสงคราม
ประเภทเอแม็ทเกม รุ่นประถม
ชนะเลิศ-อดิศร เจริญถาวรนนท์ คู่กับ ศุภฤกษ์ ปานประสงค์
จากโรงเรียน จำนงค์วิทยา จังหวัด กรุงเทพฯ
อันดับ2-ปฏิพัทธ์ คำอดุลย์ คู่กับ ณัฐวุฒิ จันทร์หอม
จากโรงเรียน จำนงค์วิทยา จังหวัด กรุงเทพฯ
อันดับ3-ณัฐนนท์ มังกร คู่กับ ชลันธร รุทธนานุรักษ์
จากโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จังหวัด กรุงเทพฯ<
อันดับ4-วันวิทู วิไลพันธ์ คู่กับ วทัญญู รุ่งวัฒนภักดิ์
จากโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จังหวัด กรุงเทพฯ<
อันดับ5-ธนภูมิ จิตตะปะสาทะ คู่กับ สวิตต์ นิยมธรรมรัตน์
จากโรงเรียน ปรีชานุศาสน์ จังหวัด ชลบุรี
ประเภทเอแม็ทเกม รุ่นมัธยมต้น
ชนะเลิศ-พันธ์ลพ รัตนพงศ์พันธ์ คู่กับ ทวี โชคเพิ่มพูลสุข
จากโรงเรียน เทพศิรินทร์ จังหวัด กรุงเทพฯ
อันดับ2-ชนาธิวัฒน์ โชคแว่นทอง คู่กับ สมบูรณ์ พิทักษ์มวลชน
จากโรงเรียน อัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
อันดับ3-สัญชัย เดชวิไลศรี คู่กับ ศุภวัฒน์ โอภาสเสถียร
จากโรงเรียน อัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
อันดับ4-ชวลิต ดีโพธิ์รัมย์ คู่กับ อาทิตย์ แสงสีทอง
จากโรงเรียน จำนงค์วิทยา จังหวัด กรุงเทพฯ
อันดับ5-พีรวัส วงษ์เจริญธรรมา
จากโรงเรียน เทพศิรินทร์ จังหวัด กรุงเทพฯ
ประเภทเอแม็ทเกม รุ่นมัธยมปลาย-โอเพ่น
ชนะเลิศ-วัชรพันธุ์ วัชรางกูรพิพัฒน์
จากโรงเรียน ปทุมคงคา จังหวัด กรุงเทพฯ
อันดับ2-อุดมศักดิ์ หมวดฉิมแก้ว
จากโรงเรียน มัธยมสาธิตม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จังหวัด กรุงเทพฯ
อันดับ3-กานต์ ศิริขันธ์
จากโรงเรียน ปทุมคงคา จังหวัด กรุงเทพฯ
อันดับ4-พิมพ์ประไพ อุบลเลิศ
จากโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม
อันดับ5-ณัฐวุฒิ พวงกิจจา
จากโรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จังหวัด กรุงเทพฯ
ประเภทคำคม รุ่นประถม
ชนะเลิศ-วีรภัทร กริ่งสันเทียะ คู่กับ วรวิทย์ นนทะศรี
จากโรงเรียน อนุบาลชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ และโรงเรียน ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา
อันดับ2-กนกวรรณ วงษ์ปิ่น คู่กับ อริสา คิดถึง
จากโรงเรียน จำนงค์วิทยา จังหวัด กรุงเทพฯ
อันดับ3-สุกัญญา ถาโคตร คู่กับ ชุติมนฑณ์ สังฆะพันธ์
จากโรงเรียน จำนงค์วิทยา จังหวัด กรุงเทพฯ
อันดับ4-พิมพิศา เพ็ชรวิจิตร คู่กับ พิมพ์สิรี เพ็ชรวิจิตร
จากโรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัด กรุงเทพฯ
อันดับ5-วริศรา ถุงคำแก้ว คู่กับ วรัญญา สิงหนาถ
จากโรงเรียน จำนงค์วิทยา จังหวัด กรุงเทพฯ
ประเภทคำคม รุ่นมัธยม-โอเพ่น
ชนะเลิศ-ศิกวัส กริ่งสันเทียะ
จากโรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัด ชัยภูมิ
อันดับ2-มนัสพันธ์ แซ่เล้า
จากโรงเรียน สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัด กาญจนบุรี
อันดับ3-ไตรวุฒิ สุนจิรัตน์ คู่กับ สุทัศน์สรรค์ สันทัด
จากโรงเรียน สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัด กาญจนบุรี
อันดับ4-วิมลสิริ คิ้วทรัพย์เจริญ
จากโรงเรียน สตรีสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
อันดับ5-เพชรสิรี เพ็ชรวิจิตร
จากโรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัด กรุงเทพฯ
ผลการแข่งขันประจำสนาม 4
ประเภทครอสเวิร์ดเกม รุ่นประถม
ชนะเลิศ-สิโรตม์ เหลืองกำจร คู่กับ พัฒนีย์ ภูษณพากร
จากโรงเรียน อนุบาลนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
อันดับ2-ปรีดี คงธนารัตน์ คู่กับ กอบธัญ คงธนารัตน์
จากโรงเรียน อัสสัมชัญ ประถม จังหวัด กรุงเทพฯ
อันดับ3-พรเทพ ชัยกิตติศิลป์
จากโรงเรียน อัสสัมชัญ ประถม จังหวัด กรุงเทพฯ
ประเภทครอสเวิร์ดเกม รุ่นมัธยมต้น
ชนะเลิศ-ชาญฤทธิ์ คงธนารัตน์ คู่กับ ธนศักดิ์ ศุภพิบูลย์กุล
จากโรงเรียน อัสสัมชัญ และ โรงเรียน วัดสุทธิวราราม จังหวัด กรุงเทพฯ
อันดับ2-จรัส วรพจน์พิศุทธิ์ คู่กับ พินทุสร เรืองเดช
จากโรงเรียน อัสสัมชัญ และ โรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัด กรุงเทพฯ
อันดับ3-พิสิษฐ์ เนตรอาภา คู่กับ ฮิมรอน สวามิภักดิ์
จากโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัด กรุงเทพฯ
ประเภทครอสเวิร์ดเกม รุ่นมัธยมปลาย
ชนะเลิศ-ธชา คู่วิรัตน์
อันดับ2-นรเศรษฐ์ เวษฎาพันธ์
ประเภทครอสเวิร์ดเกม CLASS PRIZE A (Rating 1751-1820)
ชนะเลิศ-สมพงษ์ พลสงคราม
อันดับ2-ธชา คู่วิรัตน์
ประเภทครอสเวิร์ดเกม CLASS PRIZE B (Rating น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1750 )
ชนะเลิศ-นรเศรษฐ์ เวษฎาพันธ์
อันดับ2-เปศล โกศัลลกูฏ
ประเภทครอสเวิร์ดเกม SENIOR PRIZE
ชนะเลิศ-คุณเธียร เติมไพสิฐ
ประเภทครอสเวิร์ดเกม รุ่นโอเพ่น
ชนะเลิศ-ชาญวิทย์ สุขุมรัตนาพรbr> อันดับ2-โกมล ปัญญาโสภณเลิศ
อันดับ3-ธชา คู่วิรัตน์
ประเภทเอแม็ทเกม รุ่นประถม
ชนะเลิศ-ธนภูมิ จิตตะปะสาทะ คู่กับ สวิตต์ นิยมธรรมรัตน์
จากโรงเรียน ปรีชานุศาสน์ จังหวัด ชลบุรี
อันดับ2-อดิศร เจริญถาวรนนท์ คู่กับ ศุภฤกษ์ ปานประสงค์
จากโรงเรียน จำนงค์วิทยา จังหวัด กรุงเทพฯ
อันดับ3-ณัฐนนท์ มังกร คู่กับ ชลันธร รุทธนานุรักษ์
จากโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จังหวัด กรุงเทพฯ<
ประเภทเอแม็ทเกม รุ่นมัธยมต้น
ชนะเลิศ-พีรวัส วงษ์เจริญธรรมา
จากโรงเรียน เทพศิรินทร์ จังหวัด กรุงเทพฯ
อันดับ2-พันธ์ลพ รัตนพงศ์พันธ์ คู่กับ ทวี โชคเพิ่มพูลสุข
จากโรงเรียน เทพศิรินทร์ จังหวัด กรุงเทพฯ
อันดับ3-ณัฐนนท์ เอื้อจงมานี คู่กับ มนตรี วุฒิทวีวัฒน์
จากโรงเรียน เทพศิรินทร์ จังหวัด กรุงเทพฯ
ประเภทเอแม็ทเกม รุ่นมัธยมปลาย-โอเพ่น
ชนะเลิศ-พฤฒิ คูนลินทิพย์
จากโรงเรียน เทพศิรินทร์ จังหวัด กรุงเทพฯ
อันดับ2-วัชรพันธุ์ วัชรางกูรพิพัฒน์
จากโรงเรียน ปทุมคงคา จังหวัด กรุงเทพฯ
อันดับ3-วศินี สิริวัฒน์วรสกุล
จากโรงเรียน สตรีมหาพฤฒาราม จังหวัด กรุงเทพฯ
ประเภทคำคม รุ่นประถม
ชนะเลิศ-วีรภัทร กริ่งสันเทียะ คู่กับ วรวิทย์ นนทะศรี
จากโรงเรียน อนุบาลชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ และโรงเรียน ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา
อันดับ2-สุกัญญา ถาโคตร คู่กับ ชุติมนฑณ์ สังฆะพันธ์
จากโรงเรียน จำนงค์วิทยา จังหวัด กรุงเทพฯ
อันดับ3-พิมพิศา เพ็ชรวิจิตร คู่กับ พิมพ์สิรี เพ็ชรวิจิตร
จากโรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัด กรุงเทพฯ
ประเภทคำคม รุ่นมัธยม-โอเพ่น
อันดับ1-วิมลสิริ คิ้วทรัพย์เจริญ
จากโรงเรียน สตรีสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
อันดับ2-เพชรสิรี เพ็ชรวิจิตร
จากโรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัด กรุงเทพฯ
อันดับ3-ไตรวุฒิ สุนจิรัตน์ คู่กับ สุทัศน์สรรค์ สันทัด
จากโรงเรียน สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัด กาญจนบุรี


สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย
ชั้น 28 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ 127/33 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-26819971-3 โทรสาร 0-26819974 email : info@thaicrossword.com
© Copyright 2004 Thailand Crossword A-math and Kumkom Association. All rights reserved.