วันที่ 05 กันยายน พ.ศ.2549
เทพศิรินทร์/จำนงค์ 2 สุดยอดโรงเรียนเก่ง คว้าถ้วยรวมงานเอแบค

วันศุกร์ที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้จับมือกับสมาคมครอสเวิร์ดเกมฯ จัดการแข่งขันรายการ AU CROSSWORD GAME INVITATION ขึ้นเป็นปีที่ 2 ซึ่งปีนี้มีหลายโรงเรียนหน้าใหม่ให้ความสนใจส่งนักกีฬาแจ้งเกิดกันพรึ่บ รวมทั้งยังเปิดประเภทการแข่งขันใหม่อีก 2 ประเภท นั่นคือ โฟร์สตาร์ และโกลด์ฟิงเกอร์ แบ่งเป็นรุ่นประถมกับรุ่นมัธยม และถือได้ว่า 2 การแข่งขันที่เปิดขึ้นมาใหม่เป็นตัวตัดสินผลถ้วยรวมโรงเรียนอีกด้วย เพราะถ้าสังเกตดู ทั้งโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่คว้าถ้วยรวมรุ่นมัธยม และโรงเรียนจำนงค์วิทยาที่คว้าถ้วยรวมรุ่นประถม ต่างก็ส่งนักกีฬาหัวกะทิลงกวาดรางวัลของการแข่งขันใหม่ไปครองได้เพียบ สำหรับรายละเอียดผลการแข่งขันทั้งหมดมีดังนี้

รางวัลถ้วยรวมโรงเรียน รุ่นมัธยมศึกษา ได้แก่ รร.เทพศิรินทร์ จังหวัด กรุงเทพฯ รุ่นประถมศึกษา รร.จำนงค์วิทยา จังหวัด กรุงเทพฯ ประเภทครอสเวิร์ดเกม เกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ
รุ่นประถมศึกษา
ชนะเลิศ ด.ช. พรเทพ ชัยกิตติศิลป์ คู่กับ ด.ช. ชินชาติ องอาจ อิทธิชัย จากโรงเรียน อัสสัมชัญ แผนกประถม จังหวัด กรุงเทพฯ

รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
ชนะเลิศ ด.ช. โอฬาร เอื้อวิทยาศุภร คู่กับ ด.ช. อัครวรรษ หมั้นทรัพย์ จากโรงเรียน ราชสีมาวิทยาลัย จังหวัด นครราชสีมา

รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
ชนะเลิศ ด.ญ. มณทิรา จันทร์เจริญชัย คู่กับ ด.ญ. ทิพยรัตน์ ใจองอาจ จากโรงเรียน สิรินธร จังหวัด สุรินทร์

รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ นาย สถาพร แจ่มจรัสศรี จากโรงเรียน ลาซาล จังหวัด กรุงเทพฯ

ประเภทเอแม็ท เกมต่อเลขคำนวณ
รุ่นประถมศึกษา
ชนะเลิศ ด.ช. ธนภูมิ จิตตะปะสาทะ คู่กับ ด.ช. สวิตต์ นิยมธรรมรัตน์ จากโรงเรียน ปรีชานุศาสน์ จังหวัด ชลบุรี

รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
ชนะเลิศ ด.ช. ชาญ ศุภภิญโญพงศ์ คู่กับ ด.ช. ธนภัทร เดชวัฒนาโกมล จากโรงเรียน เทพศิรินทร์ จังหวัด กรุงเทพฯ

รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
ชนะเลิศ ด.ญ. ธนวรรธ์น ฉัตรเชิดชัย คู่กับ ด.ญ. ธัยมน ด้วงสำรวย จากโรงเรียน สัตหีบวิทยาคม จังหวัด ชลบุรี

รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ นาย ภัทรพล กิตติวณิชยพันธุ์ จากโรงเรียน ราชสีมาวิทยาลัย จังหวัด นครราชสีมา

<ประเภทคำคม เกมต่ออักษรภาษาไทย
รุ่นประถมศึกษา
ชนะเลิศ ด.ช. วีรภัทร กริ่งสันเทียะ คู่กับ ด.ช. วรวิทย์ นนทะศรีจากโรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัด ชัยภูมิ

รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ ด.ญ. วิมลสิริ คิ้วทรัพย์เจริญ จากโรงเรียน สตรีสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ

รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ นาย เจนรบ เจริญพานิช จากโรงเรียน สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตจังหวัด กาญจนบุรี

การแข่งขันเกมส์เสริมทักษะอื่นๆ
GOLD FINGER รุ่นประถม
ชนะเลิศ ธนวิชญ์ แสงนรินทร์ จากโรงเรียน จำนงค์วิทยา จังหวัด กรุงเทพฯ
GOLD FINGER รุ่นมัธยม
ชนะเลิศ ธณเกีบรติ สวัสดี
จากโรงเรียน เทพศิรินทร์ จังหวัด กรุงเทพฯ
FOUR STARS รุ่นประถม
ชนะเลิศ คมพศิษฏิ์ สิงห์ชัย จากโรงเรียน อัสสัมชัญ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
FOUR STARS รุ่นมัธยม
ชนะเลิศ อภิชาติ ธรรมนิรมล จากโรงเรียน อัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ


สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย
ชั้น 28 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ 127/33 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-26819971-3 โทรสาร 0-26819974 email : info@thaicrossword.com
© Copyright 2004 Thailand Crossword A-math and Kumkom Association. All rights reserved.