Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก ประวัติสมาคมฯ ข่าวสาร เกมส์ กิจกรรมแข่งขัน สินค้า คำถามต่างๆ รางวัลเกียรติยศ สมัครงาน ติดต่อสมาคมฯ
 
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

 
 
 
 
เอฟแอนด์เอ็น ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ มหาวิทยาลัย ชิงแชมป์ประเทศไทย

เอฟแอนด์เอ็น ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ  

ชิงแชมป์มหาวิทยาลัย  ประจำปี 2011 

วัน เวลา สถานที่

 

วันที่:

22-24 ตุลาคม 2554

สนามแข่งขัน:

ชั้น 1 โซน Beacon และชั้น 3 โซน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เวลา :

10.00 -18.00 น.

 

ประเภทและรุ่นการแข่งขัน

            

ประเภท

ทีม/บุคคล

จำนวนทีม/คน           

ที่สามารถส่งได้/ประเภท

ครอสเวิร์ดเกม 

ทีมชาย (ทีม 3 คน)

ไม่เกิน 4 ทีม

ทีมหญิง (ทีม 3 คน)

ไม่เกิน 4 ทีม

บุคคลชาย (เดี่ยว)

ไม่เกิน 8 คน

บุคคลหญิง (เดี่ยว)

ไม่เกิน 8 คน

เอแม็ท 

ทีม (ทีม 3 คน)

ไม่เกิน 4 ทีม

บุคคล (เดี่ยว)

ไม่เกิน 8 คน

คำคม

ทีม (ทีม 2 คน)

ไม่เกิน 4 ทีม

บุคคล (เดี่ยว)

ไม่เกิน 8 คน

ซูโดกุ 

บุคคลชาย (เดี่ยว)

ไม่เกิน 8 คน

บุคคลหญิง (เดี่ยว)

ไม่เกิน 8 คน

 

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

          1.นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยนั้นๆ

            2.นักกีฬาในทีมเดียวกันต้องมาจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน

 

รูปแบบการแข่งขัน

            การแข่งขันทุกประเภท โดยใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย และจัดการแข่งขันประเภททีมก่อน จากนั้นให้ทำการแข่งขันประเภทบุคคล

 

             1.การแข่งขันประเภททีม

                            1.1 ก่อนการแข่งขันให้ผู้จัดการทีมส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน โดยระบุมือก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 15 นาที

                            1.2 ครอสเวิร์ดเกม และเอแม็ท ให้แข่งขันพร้อมกันทั้ง 3 มือ ดังนี้

                                               มือ 1                  แข่งขันกับ          มือ 1

                                               มือ 2                  แข่งขันกับ          มือ 2

                                               มือ 3                  แข่งขันกับ          มือ 3

                 ให้นับผลแพ้ชนะโดยตัดสินให้ทีมที่ชนะอย่างน้อย 2 มือ จากทั้งหมด 3 มือ เป็นผู้ชนะ หากชนะ 1 มือ แพ้ 1 มือ เสมอ 1 มือ ให้ดูจากผลต่างของคะแนน หากยังเท่ากันอีกให้เป็นผลเสมอกัน

                            1.3 คำคม ให้แข่งขันพร้อมกันทั้ง 2 มือ ดังนี้

                                               มือ 1                  แข่งขันกับ          มือ 1

                                               มือ 2                  แข่งขันกับ          มือ 2

                 ให้นับผลแพ้ชนะโดยตัดสินให้ทีมที่ชนะ 2 มือ เป็นผู้ชนะ หากชนะ 1 มือ แพ้ 1 มือ ให้ดูจากผลต่างของคะแนน หากยังเท่ากันอีกให้เป็นผลเสมอกัน

                            1.4 การแข่งขันแบ่งเป็นสาย และประกบคู่โดยใช้วิธีจัดคู่แบบ SWISS PAIRING

 

 

                 2.การแข่งขันประเภทบุคคล

                 2.1 ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคำคม

                            การแข่งขันแบ่งเป็นสาย และประกบคู่โดยใช้วิธีจัดคู่แบบ SWISS PAIRING

                 2.2 ซูโดกุ

                            การแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 รอบ คือ รอบคัดเลือก 4 รอบๆ ละ 20 นาที  และรอบชิงชนะเลิศ 15 นาที

                 3.การนับคะแนนและการตัดสิน

                 3.1ให้นับคะแนนครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคำคม ทั้งประเภททีม และบุคคล ดังนี้

                             3.3.1 ให้นับ GAME POINT ของแต่ละคู่แข่งขัน ให้ผู้ที่ชนะได้ 2 คะแนน เสมอกันได้ 1 คะแนน และผู้ที่แพ้ได้ 0 คะแนน

                             3.3.2 ในกรณีมีผู้ที่ได้ GAME POINT เท่ากัน ให้คิดคะแนน ดังนี้

                              (1)  ประเภททีม ให้นับผลต่างเกมแพ้ชนะของคู่กรณี ฝ่ายใดได้มากกว่าให้ถือว่าเป็นฝ่ายชนะ หากมีผลต่างเกมแพ้ชนะเท่ากันอีก ให้นับแต้มบวกหรือแต้มลบของคู่กรณี ฝ่ายใดได้มากกว่า ได้ถือว่าเป็นฝ่ายชนะ หากแต้มบวกหรือแต้มลบยังเท่ากันอีกให้นับเฉพาะแต้มที่ทำได้ของทั้ง 3 มือ ของคู่กรณีในแต่ละเกมของรอบนั้น ๆ รวมกัน ฝ่ายใดได้มากกว่าให้ถือว่าเป็นฝ่ายชนะ แต่หากยังเท่ากันอีกให้นับเฉพาะแต้มที่ทำได้ของมือ 1 ของคู่กรณีในแต่ละเกมของรอบนั้น ๆ รวมกันฝ่ายใดได้มากกว่าให้ถือว่าเป็นฝ่ายชนะ

                             (2)  ประเภทบุคคล ให้นับแต้มบวกหรือแต้มลบของคู่กรณี ฝ่ายใดได้มากกว่าให้ถือว่าเป็นฝ่ายชนะ

                 3.2 เกณฑ์การให้คะแนนซูโดกุ

                            3.2.1 นักกีฬาที่สามารถทำปริศนาได้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด จะได้รับคะแนนประจำข้อของแต่ละปริศนา

                            3.2.2 คะแนนโบนัสเวลา

                                    หากผู้เข้าแข่งขันสามารถทำปริศนาได้ถูกทุกข้อ ภายในเวลาที่กำหนด จะได้รับคะแนนโบนัสจากเวลาที่เหลือเพิ่มขึ้นนาทีละ 3 คะแนน

                 ตัวอย่างเช่น กำหนดเวลาในรอบไว้ 20 นาที นาย A ปริศนาเสร็จและถูกต้องทุกข้อโดยใช้เวลา 16.43 นาที แสดงว่านาย A

                 จะะเหลือเวลา 20.00-16.43 = 3.17 นาที แต่เวลาที่จะนำมาคิดคะแนนโบนัส คือ 3 นาที (เศษวินาทีของเวลาที่เหลือตัดทิ้ง)

                 ดังนั้นนาย A จะได้คะแนนโบนัสเวลาในรอบนี้เท่ากับ 3x3 = 9 คะแนน

 

                 4.การบันทึกแต้มระหว่างการแข่งขัน

                            ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนมีหน้าที่บันทึกแต้มแต่ละกระดานที่แข่งขัน  ตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่าย  และร่วมเซ็นชื่อในใบบันทึกแต้ม  ส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

 

ชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขัน

                            1.ชุดแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพยูนิฟอร์มกีฬาของมหาวิทยาลัย หรือชุดนักศึกษา ห้ามสวมรองเท้าแตะและกางเกงยีนส์หรือกางเกงขาสั้นโดยเด็ดขาด

                            2. ตลอดเวลาการแข่งขันต้องสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงหรือกระโปรงให้เรียบร้อย

                            3. อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยเป็นอุปกรณ์การแข่งขันที่สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทยให้การรับรอง

                            4. นักกีฬาทุกคนต้องพกบัตรนักศึกษาติดตัวด้วยทุกคน

 

รางวัลการแข่งขัน 

          สำหรับนักศึกษา 

          ผู้ชนะการแข่งขันอันดับ 1-3 ของแต่ละประเภทจะได้รับ เหรียญรางวัล ทุนการศึกษา เกียรติบัตร และของที่ระลึก อันดับ 4 และ 5 จะได้รับของที่ระลึก

 

 

 

          สำหรับมหาวิทยาลัย

            มหาวิทยาลัยที่มีผลการแข่งขันรวมทั้ง 4 ประเภทดีที่สุด จะได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวม 5  รางวัล รางวัลชนะเลิศจะได้รับ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ เงินรางวัล 10,000 บาท และของที่ระลึก

รองชนะเลิศ จะได้รับ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ เงินรางวัล 5,000 บาท และของที่ระลึก

อันดับ 3 จะได้รับ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ เงินรางวัล 3,000 บาท และของที่ระลึก

อันดับ 4 และ 5 จะได้รับของที่ระลึก

 

โดยมีวิธีการคิดคะแนนถ้วยรวม ดังนี้

            ชนะเลิศ ของแต่ละประเภท          ได้ 5 คะแนน

            อันดับ 2 ของแต่ละประเภท          ได้ 4 คะแนน

            อันดับ 3 ของแต่ละประเภท          ได้ 3 คะแนน

            อันดับ 4 ของแต่ละประเภท          ได้ 2 คะแนน

            อันดับ 5 ของแต่ละประเภท          ได้ 1 คะแนน

 

การสมัครแข่งขัน

-                   สมัครแข่งขันโดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มสมัครแข่งขัน และส่งแฟ็กซ์มาที่ สมาคมฯ 02-6819974

-                   ค่าสมัคร 100 บาท/คน/ประเภท

-                   นักกีฬาครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สามารถเลือกสมัครแข่งขันซูโดกุ เพิ่มได้อีกหนึ่งประเภท เนื่องจากเวลาการแข่งขันไม่ตรงกัน และให้ชำระค่าสมัครเพิ่มเติม

-                   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ –  5 ตุลาคม 2554

-                   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaicrossword.com สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ สมาคมฯ 02-6819971-3

 

 

 

 

                                                กำหนดการแข่งขัน 

 

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554 

          10.00 น.           ลงทะเบียน รายงานตัวนักกีฬา ประเภททีม

        10.30 น.           พิธีเปิดการแข่งขัน

        11.00 น.           เริ่มแข่งขันประเภททีม เกมที่ 1

        12.00 น.           พัก

        12.15 น.           การแข่งขันซูโดกุ รอบคัดเลือกรอบที่ 1

        13.00 น.           แข่งขันประเภททีม (ต่อ)

        15.15 น.           การแข่งขันซูโดกุ รอบคัดเลือกรอบที่ 2

        18.30 น.           จบการแข่งขันวันแรก

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2554 

          10.00 น.           แข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภททีม]

        12.00 น.          พิธีมอบเหรียญรางวัล ประเภททีม

        12.15 น.           ลงทะเบียน รายงานตัวนักกีฬา ประเภทบุคคล

        12.30 น.           การแข่งขันซูโดกุ รอบคัดเลือกรอบที่ 3

        13.00 น.           เริ่มแข่งขันประเภทบุคคล เกมที่ 1

        15.00 น.           การแข่งขันซูโดกุ รอบคัดเลือกรอบที่ 4

        18.30 น.           จบการแข่งขันวันที่ 2

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2554 

           10.00 น.           แข่งขันประเภทบุคคล (ต่อ)

        12.00 น.           พัก

        13.00 น.           แข่งขันประเภทบุคคล (ต่อ)

        14.00 น.           รอบชิงชนะเลิศซูโดกุ

        14.30 น.           แข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภทบุคคล

        17.00 น.           พิธีมอบเหรียญรางวัล

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครแข่ง


 

 

 
Home | About us | News | Games | Events | Products | F.A.Q. | Hall of Fame | Jobs | Contact us
Thailand Crossword Facebook