Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 Username:
 Password:
 
หน้าหลัก ประวัติสมาคมฯ ข่าวสาร เกมส์ กิจกรรมแข่งขัน สินค้า คำถามต่างๆ รางวัลเกียรติยศ สมัครงาน ติดต่อสมาคมฯ
 
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

 
 
 
 
เอฟแอนด์เอ็น ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ มหาวิทยาลัย ชิงแชมป์ประเทศไทย

เอฟแอนด์เอ็น ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ  

ชิงแชมป์มหาวิทยาลัย  ประจำปี 2011 

วัน เวลา สถานที่

 

วันที่:

22-24 ตุลาคม 2554

สนามแข่งขัน:

ชั้น 1 โซน Beacon และชั้น 3 โซน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เวลา :

10.00 -18.00 น.

 

ประเภทและรุ่นการแข่งขัน

            

ประเภท

ทีม/บุคคล

จำนวนทีม/คน           

ที่สามารถส่งได้/ประเภท

ครอสเวิร์ดเกม 

ทีมชาย (ทีม 3 คน)

ไม่เกิน 4 ทีม

ทีมหญิง (ทีม 3 คน)

ไม่เกิน 4 ทีม

บุคคลชาย (เดี่ยว)

ไม่เกิน 8 คน

บุคคลหญิง (เดี่ยว)

ไม่เกิน 8 คน

เอแม็ท 

ทีม (ทีม 3 คน)

ไม่เกิน 4 ทีม

บุคคล (เดี่ยว)

ไม่เกิน 8 คน

คำคม

ทีม (ทีม 2 คน)

ไม่เกิน 4 ทีม

บุคคล (เดี่ยว)

ไม่เกิน 8 คน

ซูโดกุ 

บุคคลชาย (เดี่ยว)

ไม่เกิน 8 คน

บุคคลหญิง (เดี่ยว)

ไม่เกิน 8 คน

 

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

          1.นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยนั้นๆ

            2.นักกีฬาในทีมเดียวกันต้องมาจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน

 

รูปแบบการแข่งขัน

            การแข่งขันทุกประเภท โดยใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย และจัดการแข่งขันประเภททีมก่อน จากนั้นให้ทำการแข่งขันประเภทบุคคล

 

             1.การแข่งขันประเภททีม

                            1.1 ก่อนการแข่งขันให้ผู้จัดการทีมส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน โดยระบุมือก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 15 นาที

                            1.2 ครอสเวิร์ดเกม และเอแม็ท ให้แข่งขันพร้อมกันทั้ง 3 มือ ดังนี้

                                               มือ 1                  แข่งขันกับ          มือ 1

                                               มือ 2                  แข่งขันกับ          มือ 2

                                               มือ 3                  แข่งขันกับ          มือ 3

                 ให้นับผลแพ้ชนะโดยตัดสินให้ทีมที่ชนะอย่างน้อย 2 มือ จากทั้งหมด 3 มือ เป็นผู้ชนะ หากชนะ 1 มือ แพ้ 1 มือ เสมอ 1 มือ ให้ดูจากผลต่างของคะแนน หากยังเท่ากันอีกให้เป็นผลเสมอกัน

                            1.3 คำคม ให้แข่งขันพร้อมกันทั้ง 2 มือ ดังนี้

                                               มือ 1                  แข่งขันกับ          มือ 1

                                               มือ 2                  แข่งขันกับ          มือ 2

                 ให้นับผลแพ้ชนะโดยตัดสินให้ทีมที่ชนะ 2 มือ เป็นผู้ชนะ หากชนะ 1 มือ แพ้ 1 มือ ให้ดูจากผลต่างของคะแนน หากยังเท่ากันอีกให้เป็นผลเสมอกัน

                            1.4 การแข่งขันแบ่งเป็นสาย และประกบคู่โดยใช้วิธีจัดคู่แบบ SWISS PAIRING

 

 

                 2.การแข่งขันประเภทบุคคล

                 2.1 ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคำคม

                            การแข่งขันแบ่งเป็นสาย และประกบคู่โดยใช้วิธีจัดคู่แบบ SWISS PAIRING

                 2.2 ซูโดกุ

                            การแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 รอบ คือ รอบคัดเลือก 4 รอบๆ ละ 20 นาที  และรอบชิงชนะเลิศ 15 นาที

                 3.การนับคะแนนและการตัดสิน

                 3.1ให้นับคะแนนครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคำคม ทั้งประเภททีม และบุคคล ดังนี้

                             3.3.1 ให้นับ GAME POINT ของแต่ละคู่แข่งขัน ให้ผู้ที่ชนะได้ 2 คะแนน เสมอกันได้ 1 คะแนน และผู้ที่แพ้ได้ 0 คะแนน

                             3.3.2 ในกรณีมีผู้ที่ได้ GAME POINT เท่ากัน ให้คิดคะแนน ดังนี้

                              (1)  ประเภททีม ให้นับผลต่างเกมแพ้ชนะของคู่กรณี ฝ่ายใดได้มากกว่าให้ถือว่าเป็นฝ่ายชนะ หากมีผลต่างเกมแพ้ชนะเท่ากันอีก ให้นับแต้มบวกหรือแต้มลบของคู่กรณี ฝ่ายใดได้มากกว่า ได้ถือว่าเป็นฝ่ายชนะ หากแต้มบวกหรือแต้มลบยังเท่ากันอีกให้นับเฉพาะแต้มที่ทำได้ของทั้ง 3 มือ ของคู่กรณีในแต่ละเกมของรอบนั้น ๆ รวมกัน ฝ่ายใดได้มากกว่าให้ถือว่าเป็นฝ่ายชนะ แต่หากยังเท่ากันอีกให้นับเฉพาะแต้มที่ทำได้ของมือ 1 ของคู่กรณีในแต่ละเกมของรอบนั้น ๆ รวมกันฝ่ายใดได้มากกว่าให้ถือว่าเป็นฝ่ายชนะ

                             (2)  ประเภทบุคคล ให้นับแต้มบวกหรือแต้มลบของคู่กรณี ฝ่ายใดได้มากกว่าให้ถือว่าเป็นฝ่ายชนะ

                 3.2 เกณฑ์การให้คะแนนซูโดกุ

                            3.2.1 นักกีฬาที่สามารถทำปริศนาได้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด จะได้รับคะแนนประจำข้อของแต่ละปริศนา

                            3.2.2 คะแนนโบนัสเวลา

                                    หากผู้เข้าแข่งขันสามารถทำปริศนาได้ถูกทุกข้อ ภายในเวลาที่กำหนด จะได้รับคะแนนโบนัสจากเวลาที่เหลือเพิ่มขึ้นนาทีละ 3 คะแนน

                 ตัวอย่างเช่น กำหนดเวลาในรอบไว้ 20 นาที นาย A ปริศนาเสร็จและถูกต้องทุกข้อโดยใช้เวลา 16.43 นาที แสดงว่านาย A

                 จะะเหลือเวลา 20.00-16.43 = 3.17 นาที แต่เวลาที่จะนำมาคิดคะแนนโบนัส คือ 3 นาที (เศษวินาทีของเวลาที่เหลือตัดทิ้ง)

                 ดังนั้นนาย A จะได้คะแนนโบนัสเวลาในรอบนี้เท่ากับ 3x3 = 9 คะแนน

 

                 4.การบันทึกแต้มระหว่างการแข่งขัน

                            ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนมีหน้าที่บันทึกแต้มแต่ละกระดานที่แข่งขัน  ตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่าย  และร่วมเซ็นชื่อในใบบันทึกแต้ม  ส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

 

ชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขัน

                            1.ชุดแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพยูนิฟอร์มกีฬาของมหาวิทยาลัย หรือชุดนักศึกษา ห้ามสวมรองเท้าแตะและกางเกงยีนส์หรือกางเกงขาสั้นโดยเด็ดขาด

                            2. ตลอดเวลาการแข่งขันต้องสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงหรือกระโปรงให้เรียบร้อย

                            3. อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยเป็นอุปกรณ์การแข่งขันที่สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทยให้การรับรอง

                            4. นักกีฬาทุกคนต้องพกบัตรนักศึกษาติดตัวด้วยทุกคน

 

รางวัลการแข่งขัน 

          สำหรับนักศึกษา 

          ผู้ชนะการแข่งขันอันดับ 1-3 ของแต่ละประเภทจะได้รับ เหรียญรางวัล ทุนการศึกษา เกียรติบัตร และของที่ระลึก อันดับ 4 และ 5 จะได้รับของที่ระลึก

 

 

 

          สำหรับมหาวิทยาลัย

            มหาวิทยาลัยที่มีผลการแข่งขันรวมทั้ง 4 ประเภทดีที่สุด จะได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวม 5  รางวัล รางวัลชนะเลิศจะได้รับ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ เงินรางวัล 10,000 บาท และของที่ระลึก

รองชนะเลิศ จะได้รับ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ เงินรางวัล 5,000 บาท และของที่ระลึก

อันดับ 3 จะได้รับ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ เงินรางวัล 3,000 บาท และของที่ระลึก

อันดับ 4 และ 5 จะได้รับของที่ระลึก

 

โดยมีวิธีการคิดคะแนนถ้วยรวม ดังนี้

            ชนะเลิศ ของแต่ละประเภท          ได้ 5 คะแนน

            อันดับ 2 ของแต่ละประเภท          ได้ 4 คะแนน

            อันดับ 3 ของแต่ละประเภท          ได้ 3 คะแนน

            อันดับ 4 ของแต่ละประเภท          ได้ 2 คะแนน

            อันดับ 5 ของแต่ละประเภท          ได้ 1 คะแนน

 

การสมัครแข่งขัน

-                   สมัครแข่งขันโดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มสมัครแข่งขัน และส่งแฟ็กซ์มาที่ สมาคมฯ 02-6819974

-                   ค่าสมัคร 100 บาท/คน/ประเภท

-                   นักกีฬาครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สามารถเลือกสมัครแข่งขันซูโดกุ เพิ่มได้อีกหนึ่งประเภท เนื่องจากเวลาการแข่งขันไม่ตรงกัน และให้ชำระค่าสมัครเพิ่มเติม

-                   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ –  5 ตุลาคม 2554

-                   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaicrossword.com สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ สมาคมฯ 02-6819971-3

 

 

 

 

                                                กำหนดการแข่งขัน 

 

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554 

          10.00 น.           ลงทะเบียน รายงานตัวนักกีฬา ประเภททีม

        10.30 น.           พิธีเปิดการแข่งขัน

        11.00 น.           เริ่มแข่งขันประเภททีม เกมที่ 1

        12.00 น.           พัก

        12.15 น.           การแข่งขันซูโดกุ รอบคัดเลือกรอบที่ 1

        13.00 น.           แข่งขันประเภททีม (ต่อ)

        15.15 น.           การแข่งขันซูโดกุ รอบคัดเลือกรอบที่ 2

        18.30 น.           จบการแข่งขันวันแรก

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2554 

          10.00 น.           แข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภททีม]

        12.00 น.          พิธีมอบเหรียญรางวัล ประเภททีม

        12.15 น.           ลงทะเบียน รายงานตัวนักกีฬา ประเภทบุคคล

        12.30 น.           การแข่งขันซูโดกุ รอบคัดเลือกรอบที่ 3

        13.00 น.           เริ่มแข่งขันประเภทบุคคล เกมที่ 1

        15.00 น.           การแข่งขันซูโดกุ รอบคัดเลือกรอบที่ 4

        18.30 น.           จบการแข่งขันวันที่ 2

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2554 

           10.00 น.           แข่งขันประเภทบุคคล (ต่อ)

        12.00 น.           พัก

        13.00 น.           แข่งขันประเภทบุคคล (ต่อ)

        14.00 น.           รอบชิงชนะเลิศซูโดกุ

        14.30 น.           แข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภทบุคคล

        17.00 น.           พิธีมอบเหรียญรางวัล

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครแข่ง


 

 

 
Home | About us | News | Games | Events | Products | F.A.Q. | Hall of Fame | Jobs | Contact us
Thailand Crossword Facebook